plwg-logo

Prosiect Ffilm Angenion Dysgu Ychwanegol

Dyddiad cau ymholi 30/10/2024

Mae Alan yn chwilio am grëwr

Swyddog Cefnogi'r Cwricwlwm: Celfyddydau Mynegiannol gyda Cyngor Caerdydd

Mae staff Canolfan Glantaf yn awyddus i ddogfennu’r gwaith datblygu safle ar ffilm, gan roi cyfle i rai o bobl ifanc y Ganolfan gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol i ddal y broses ar ffilm. Mae Into Film a Thîm Cwricwlwm Addewid Caerdydd wedi cynnig eu cefnogaeth i gydlynu’r agwedd hon o’r prosiect mewn cydweithrediad â staff Canolfan Glantaf ac yn awr yn edrych i recriwtio gwneuthurwr(wyr) ffilm proffesiynol i helpu’r staff a phobl ifanc i gynhyrchu ffilm ddogfen fer ar y datblygiadau.

Amcan 1: Cynhyrchu Ffilm Ddogfen fer

Amcan 2: adolygu, addasu a threialu adnoddau Into Film

Tan 29/03/2024

Creu Cyfle

Dewch o hyd i’ch partner perffaith. Creu Cyfle ar Plwg