plwg-logo

Bywyd Cudd Gwrthrychau

Dyddiad cau ymholi 16/05/2023

Mae Matt yn chwilio am addysgwr

Cydlynydd gyda Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg

Defnyddio treftadaeth leol a chasgliadau amgueddfa ar gyfer dysgu.

Bydd y sesiynau hyfforddi un-diwrnod hyn yn archwilio dulliau arfer gorau wrth ddefnyddio gwrthrychau a’r amgylchedd adeiledig ar gyfer prosiectau creadigol ar gyfer dysgu’r cwricwlwm yn y dosbarth.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr…

  • wedi adeiladu gwybodaeth a hyder i ddefnyddio gwrthrychau a’r amgylchedd adeiledig ar gyfer dysgu.
  • wedi dysgu cyfres o weithgareddau dan arweiniad y disgybl i archwilio celf a threftadaeth leol.
  • wedi gwella eu dealltwriaeth o ddefnyddio treftadaeth awyr agored a dan do er mwyn cyfoethogi dysgu.
  • wedi cael syniadau ar gyfer prosiectau creadigol arfer gorau drwy ddefnyddio treftadaeth a chelf mynegiannol.

https://celfadd.cymru/event/secret-life

https://bywyd-cudd.eventbrite.co.uk

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae Karin Molson yn Rheolwr Dysgu gyda MonLife Learning and Heritage.

Dyddiad: Gwe, 10 Meh

Canolfan: Glynn Vivian Gallery, Swansea

Tan 09/06/2022

Creu Cyfle

Dewch o hyd i’ch partner perffaith. Creu Cyfle ar Plwg