plwg-logo

Celf Gomig ar gyfer Dysgu

Mae’r dyddiad cau ymholi wedi bod. Y dyddiad car ar gyfer ymholi oedd 05/07/2022

Mae Matt yn chwilio am addysgwr

Cydlynydd gyda Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg

Sut mae celf gomig yn helpu sgiliau llythrenedd y disgybl.

Bydd y sesiwn hyfforddi un-diwrnod hon yn archwilio’r manteision o ddefnyddio celf gomig yn y dosbarth er mwyn denu disgyblion i wella eu sgiliau darlunio a llythrenedd drwy’r celfyddydau mynegiannol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr…

  • wedi cael profiad o greu cymeriad comig trawiadol.
  • yn medru cyfleu emosiwn drwy ddarlunio drwy ystum ar wyneb.
  • wedi datblygu sgiliau i ddarlunio ffigurau mewn ystumiau mynegiannol a dynamig.
  • wedi datblygu hyder i arbrofi gyda gwahanol arddulliau o ddarlunio comig.

https://celfadd.cymru/event/comic-art

https://celf-gomig.eventbrite.co.uk

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae gan Paul Warren ddoethuriaeth addysgol mewn Celf Gomig ar gyfer gwella llythrenedd.

Mae Joshua Morgan yn ddarlunydd, awdur, ac athro cynradd cymwysedig.

Dyddiad: Maw, 5 Gor

Canolfan: Glan yr Afon, Casnewydd

Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg

Dwyn ynghyd ysgolion, artistiaid a mudiadau diwylliannol i gefnogi’r dysgu Celfyddydau Mynegiannol.

celfadd.cymru

helo@celfadd.cymru

07717 743639

Tan 04/07/2022

Creu Cyfle

Dewch o hyd i’ch partner perffaith. Creu Cyfle ar Plwg